Disclaimer

De door Roodenburg op of via deze website verstrekte informatie is geen aanbod, advies of dienst.

 

Inhoud en aansprakelijkheid

Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt Roodenburg geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan noch voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van gestuurde e-mails of andere elektronische berichten.

Auteursrecht (Copyright)

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Roodenburg omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

E-Mail Disclaimer

De inhoud van onze emailberichten en alle bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Het gebruik van deze informatie door andere(n) dan de geadresseerde(n) is niet toegestaan. Roodenburg Groep kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de juistheid en volledigheid van de inhoud van een verzonden emailbericht, noch voor de tijdige ontvangst hiervan. Door de elektronische verzending kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van onze berichten noch de vertrouwelijkheid hiervan worden gewaarborgd. Onze berichten zijn gescand op de aanwezigheid van computervirussen. Roodenburg Groep kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een computervirus.