Bij Roodenburg zijn we trots op de relaties met onze partners

Wij hechten veel waarde aan de band met onze vaste partners. Zij hebben dezelfde normen en waarden als wij, wat ten goede komt in de samenwerking. Dit is belangrijk om met elkaar in 2030 de, door de Nederlandse overheid vastgelegde, klimaatdoelen te behalen. Een goede samenwerking op het gebied van de technologie en kennisoverdracht, maar ook in het bewustzijn vergroten van het belang van duurzaamheid en veiligheid is essentieel!