Privacybeleid

Inleiding en toepasselijkheid privacyverklaring
Om onze activiteiten goed uit te kunnen voeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van u te
verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Roodenburg Groep B.V.
respecteert de privacy van u als bezoeker en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u
ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op de
verwerking van alle persoonsgegevens verkregen vanuit een bezoek aan en gebruik van de website
van Roodenburg Groep B.V. We verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en
regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring
wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke
rechten u heeft.

Wijze van verkrijging van persoonsgegevens
Roodenburg Groep B.V. verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig
door de bezoeker ter beschikking is gesteld. Roodenburg Groep B.V. verzamelt persoonsgegevens door
het uitlezen van een informatie- of contactaanvraag, door de verwerking van sollicitaties en door het
uitlezen voor bepaalde acties of evenementen. Deze informatie kan onder ander bestaan uit de naam,
adres, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, huidige functie, e-mailadres en telefoonnummer van de bezoeker.

Doel van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doelen, namelijk voor:
• Om goederen en diensten bij u te leveren;
• Om u te bellen voor het geval dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
• U te informeren over wijziging van onze diensten en producten;
• Het verzenden van onze nieuwsbrief aan klanten;
• Het afhandelen van uw betaling.

Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden alleen voor boven gestelde doelen verwerkt. Roodenburg Groep B.V.
bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven
omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke
plicht. Uit de door ons gebruikte programma’s verwijderen wij gebruikers- en
gebeurtenisgegevens die ouder zijn dan de bewaarperiode die wij hebben aangegeven.

Beveiliging
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Roodenburg Groep B.V. treft
voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd
gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geleden wettelijke eisen
en richtlijnen.

Derden
De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden.
Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld tenzij er een wettelijke verplichting of
rechtvaardiging is zoals het afsluiten van een verwerkersovereenkomst. Onze werknemers zijn
verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.
Ook wordt uw emailadres niet aan derden verstrekt.

Cookiebeleid
Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw
computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u onze website bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren, zodat u bij een volgend bezoek niet opnieuw uw gegevens hoeft in te voeren. Om u optimaal
van dienst te zijn, plaatst deze website “tracking cookies” op uw computer. Hierdoor kunnen wij u herkennen en informatie terug halen over uw eerdere bezoek. Het profiel dat van u wordt gemaakt, wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke indien bij ons bekend, maar
alleen om de getoonde inhoud af te stemmen op uw profiel zodat deze zo relevant mogelijk is voor u.
De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten weten wanneer er een cookie wordt geplaatst. Cookies kunnen ook verwijderd worden, maar dat kunt u alleen zelf doen aangezien deze op uw computer zijn opgeslagen.
Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Cookie Google
Via deze website wordt ook een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk
geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Facebook en LinkedIn
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook en LinkedIn zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Leest u de privacyverklaring van Facebook en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) goed door om te kunnen zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerven.

Uw rechten
U heeft het recht om de verstrekte gegevens over te laten dragen ofwel aan uzelf ofwel in opdracht van uzelf aan een andere partij. Ook heeft u het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u van mening bent dat uw
persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te beperken of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens als u bijvoorbeeld van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt bezwaar maken door een e-mail te sturen aan info@roodenburg-nl.devmaatwerkonline.nl. Vermeld in deze e-mail duidelijk tegen welk gebruik van uw persoonsgegevens u bezwaar maakt. U krijgt binnen 4 weken antwoord. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Links
Op de website zijn een aantal links naar andere websites van organisaties geplaatst. Roodenburg Groep B.V. kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door die
organisaties. Roodenburg Groep B.V. raadt de bezoeker aan om de privacyverklaring van die betreffende organisaties zorgvuldig te lezen.

Aanpassen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Roodenburg Groep B.V. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van onze diensten of websites bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde
privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Disclaimer
Aan het samenstellen van deze website en haar inhoud is de hoogste zorg besteed. Desondanks kan het voorkomen dat er zich kleine onvolkomenheden voordoen. Roodenburg Groep B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortkomend uit het gebruik en de inhoud van deze website. Wij zien
daarom af van elke aansprakelijkheid.