Unieke werkzaamheden bij project Floating Office Rotterdam! Om het drijvende kantoorgebouw van water, riolering, stroom en databekabeling te voorzien zijn er buizen, over de bodem van de Maas gelegd.
Deze buizen, met een lengte van 175 meter, lopen vanaf de kade naar de technische ruimte van “floating office”.