Floating Office Rotterdam is versleept naar definitieve ligplaats in de Rijnhaven van Rotterdam!