©Huib Nederhof Fotografie

Opdrachtgever:
OVG Projectontwikkeling b.v.
Adviseur:
Techniplan

Looptijd:
2006-2010
Oppervlakte:
57.000 m2
Installaties:
WKO, W, E, S en Sprinkler

De Maastoren is met zijn hoogte van 165 meter één van de hoogste gebouwen van Nederland. Het kantoorgebouw is gesitueerd aan de zuidelijke oever van de Nieuwe Maas, naar welke het gebouw vernoemd is, in de wijk Kop van Zuid van de Zuid-Hollandse stad Rotterdam. De Maastoren werd tussen 2006 en 2010 gebouwd met OVG als ontwikkelaar. De Maastoren kent een omvang van circa 57.000 m2, waarvan circa 35.000 m2 kantoren, 17.000 m2 parkeren (zowel onder- als bovengronds), 4.000 m2 entree en facilitaire voorzieningen en 700 m2 techniekruimten. Door de ontwikkeling van de Maastoren is er een nieuw icoon aan de horizon van Rotterdam verschenen. Bijzonder aan het gebouw is dat het iconische ontwerp mee kleurt met de horizon en dat het gebouw met haar voeten in de Maas staat. Daarnaast is het een zeer duurzaam gebouw waarin nieuwe technieken zijn toegepast.

Roodenburg heeft samen met Techniplan het DO uitgewerkt tot bestek en vervolgens alle installaties uit ge-engineerd en gerealiseerd. Het project kent een zeer duurzaam energieconcept. Bijzonder is onder meer dat het water van de langsstromende rivier de Maas, als aanvulling op de toegepaste bronnen voor opslag van warmte en koude in de bodem, wordt gebruikt voor de warmte- en koude opwekking van het gebouw, alsmede voor de sprinklerinstallatie. Hierdoor kon de omvang van de bronnen worden gehalveerd, is geen aansluiting op stadsverwarming noodzakelijk en wordt eveneens de CO2-uitstoot gehalveerd. Tezamen met slimme installatie technische maatregelen op het gebied van aanwezigheidsdetectie, maximale daglichtbenutting, ruimte- en energiebesparende liftbesturingsystemen, warmteterugwinning uit ventilatielucht en optimale bouwfysische maatregelen ter beperking van de installatieomvang hebben geleid tot een ontwerp waarvan de EPC-score 35% lager uitviel dan wettelijk vereist, binnen de strenge financiële kaders die in de commerciële utiliteitbouw van kracht zijn.

Bij het ontwerp van de Maastoren is rekening gehouden met meerdere huurders en met het feit dat in de toekomst bepaalde huurders meer ruimte willen hebben of juist ruimte willen afstoten. De kantoorruimten kunnen door middel van (verplaatsbare) scheidingswanden worden ingedeeld, wat een maximale flexibiliteit garandeert en de mogelijkheid openlaat van cellenkantoren en flexplekken tot volledige kantoorlandschappen. Klimaat- en lichtinstallaties zijn hierop dusdanig voorbereid dat met minimale aanpassingen iedere gewenste indeling mogelijk is met een variatie van 1.800 mm parallel en loodrecht op de gevel.

Al sinds de oplevering in 2010 heeft Roodenburg de installaties in onderhoud.

“Wij spreken onze waardering uit over de wijze waarop Roodenburg Installatie Bedrijf b.v. als bouwpartner, de technische installaties (Werktuigkundig, WKO, Elektra, Sanitair en Sprinkler) met de adviseur (techniplan) heeft ontworpen, waarbij de bestekken door Roodenburg Installatie Bedrijf b.v. zijn gemaakt. In het bijzonder worden de pro-actieve instelling, de flexibiliteit, het nakomen van afspraken, de kwaliteit van de montage en het logistieke proces gewaardeerd”
OVG Projecten B.V.