Opdrachtgever:
Eteck

Het Floriadeterrein in Almere is niet alleen de plek van de wereldtuinbouwtentoonstelling 2022. De komende jaren staat Floriade ook in het teken van gebiedsontwikkeling. Op het terrein wordt onder andere een woontoren, een zorggebouw en de Aeres Hogeschool Almere gebouwd.

Eteck heeft ons als partner betrokken bij de realisatie van een duurzaam warmte en koude opslagsysteem en distributie in de vorm van een Smart Thermal Grid (STG). Via het STG kunnen alle panden onderling warmte en koude uitwisselen en, wanneer nodig, opslaan in de bodem of aan de bodem onttrekken. Er wordt tevens gebruik gemaakt van het oppervlaktewater van het Weerwater. Hiermee wordt het mogelijk om op wijkniveau te zorgen voor efficiƫnte koeling, verwarming en warm tapwater van de gebouwen.

Meer informatie over dit project vindt u op de website:
https://floriade.almere.nl/