Imagine Parkstad Zuid Rotterdam

Opdrachtgever:
Eteck

Imagine is een ontwikkeling van Ontwikkelcombinatie Feyenoord City (OCFC, een samenwerking van AM en Heijmans) op de grens van Feyenoord City en Parkstad in Rotterdam. Een duurzaam wooncomplex bestaande uit twee hoge woontorens verbonden met een plint waarin zich commerciële ruimtes bevinden.

Duurzaamheid speelt óók bij dit project een belangrijke rol. OCFC heeft hierin nauw samengewerkt met Eteck. Onze bijdrage aan deze nagenoeg energieneutrale en toekomstbestendige woningen uit zich in de realisatie van een collectief warmte en koudeopslagsysteem (WKO). Alle ruimtes zullen door middel van de WKO-installatie verwarmd en gekoeld worden. De installatie draait met behulp van onder andere een monobron in combinatie met warmtepompen.

Vanuit de WKO ruimte leggen wij een distributienetwerk aan tot in de woningen waar wij tevens een afleverset realiseren.

De verwachtte oplevering is begin 2024 waarna wij ook betrokken blijven als vaste onderhoudspartij voor het beheer en onderhoud van de installatie.