Opdrachtgever:
NS Stations
Adviseur:
Techniplan
Looptijd:
2014-2016
Oppervlakte:
65.000 m2
Installaties:
WKO installatie

Roodenburg heeft voor NS Utrecht een WKO installatie aangelegd. Deze verzorgt op een zeer duurzame manier, de warmte- en koude opslag voor het stadskantoor (65.000 m2) en de toekomstige winkels van Utrecht Centraal. Een omvangrijk project waarmee Roodenburg laat zien dat het bedrijf in Nederland de belangrijkste partner is als het gaat om WKO.

“In dit project tonen we veel van onze expertise. Het principe van een WKO installatie is even simpel als effectief. In de winter slaan we met deze installatie koud water op in de bodem; in de zomer gebruiken we dat voor koeling. Andersom slaat de installatie ‘s zomers warm water in de bodem op, dat in de winter weer wordt gebruikt voor verwarming. Bovendien kunnen we de warmte of koude die anders het gebouw uitgeblazen wordt, weer hergebruiken. Een van de toegepaste warmtepompen is bijzonder omdat de compressor ‘frequentiegeregeld’ is. Hierdoor is deze warmtepomp zeer energiezuinig en kan exact de benodigde warmte leveren. Dit is een van de eerste warmtepompen in Nederland (van vergelijkbare grootte) die dit realiseert. Deze WKO installatie levert een jaarlijkse CO2 besparing op van 500.000 kg. We hebben inmiddels al meer NS stations (Amsterdam en Eindhoven) van WKO-installaties voorzien; voor nog meer stations zijn de installaties in aanbouw of staan ze op de planning. Een prachtig project waarmee we onze expertise tonen en ons ideaal van een meer duurzame wereld nog beter vorm kunnen geven.”